14.11.2014

37. PSS přednáška Psota

Vratislav PSOTA: Lze zvýraznit kvalitativní rozdíly sladovnických odrůd?, 37. PSS, Plzeň , 2014

14.11.2014

37. PSS přednáška Kubizniaková

Petra Kubizniaková, Dagmar Matoulková: Bakterie mléčného kvašení a kultivační metody jejich detekce - srovnávací studie, 37. PSS, Plzeň 2014

14.11.2014

37. PSS přednáška Benešová

Karolína Benešová, Martina Bolechová, Sylvie Běláková: Studium vybraných „emerging“ mykotoxinů v ječmeni a ve sladu, 37. PSS, Plzeň, 2014