ROZBORY A ZKOUŠKY

Analytické zkušební laboratoře, které jsou akreditovány Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17025 pod č. 1309 a 1309.2 provádí řadu různých rozborů a zkoušek.
více informací
Kompletní experimentální čtvrt a poloprovozní pivovary (varny pro 50 a 300 litrů) patří k nejmodernějším v Evropě. Slouží pro vývoj a testování výrobních technologií.
více informací
Počítačem řízená laboratorní sladovna s kapacitou až 16 kg zrna slouží k výzkumu a vývoji  nejvhodnějších  postupů při sladování a umožňuje  objektivní posuzování   potravinářské a nebo sladovnické jakosti surovin.
více informací
Výzkumné senzorické centrum je tvořeno dvěma laboratořemi: senzorickou a analytickou. Jde o  unikátní celek ke komplexnímu výzkumu v oblasti senzorické jakosti potravin se zaměřením zejména na pivo a jiné nápoje.
více informací
Mikrobiologické oddělení provádí celou škálu rozborů a zkoušek z oblasti technologické mikrobiologie, udržuje sbírku pivovarských kvasinek RIBM 655 a dodává různé kultury pivovarských kvasinek.
více informací
Na základě pověření Českého svazu pivovarů a sladoven (ČSPS) - Kodex "Péče o pivo v gastronomii" je ověřována kvalita prostředků pro mytí a sanitaci pivního skla a potrubí.
více informací

VÝZKUM, VÝVOJ, INOVACE

VZDĚLÁVÁNÍ

V rekvalifikačním kurzu Pivovarnické a sladovnické práce (Akreditace MŠMT-36256/2015-1/845) získávají jeho účastníci  teoretické i praktické znalosti a dovednosti z pivovarství a sladařství.
Účastníci Senzorických seminářů (I a II) si osvojí a rozšiří znalosti a schopnosti senzoricky hodnotit (degustovat) pivo. Po absolvování senzorické zkoušky se uděluje osvědčení o způsobilosti provádět senzorické hodnocení piva.
Odborné semináře a školení pracovníků provozních mikrobiologických laboratoří v různých oblastech jsou realizovány v Praze nebo v Brně, nebo po dohodě ve vhodných prostorech objednatele.
vhodně zvolených výukových modulech mohou obnovit či získat nové znalosti potřebné pro  pivovarskou  a sladařskou  praxi.
obr11

PRODUKTY, SLUŽBY, PRONÁJMY

Z propagační stanice dodáváme kvasinky kmene č. 95 (dle sbírky VÚPS) buď jako husté násadní kvasnice nebo v lisované formě. Kromě toho se dodává ve formě rozkvašené mladiny či na šikmém agaru celá škála kmenů vhodných pro různé typy piv.
Vydavatelství  vydává odborný recenzovaný časopis - měsíčník Kvasný Průmysl a různé neperiodické publikace jako jsou sborníky, odborné a odborně-populární knihy.  
Dlouholeté zkušenosti umožňují zajistit plně po technické stránce organizování soutěží piv dle požadavků zákazníka a to od pravidel a metodiky vyhodnocení až po průběh soutěže samotné.
V nejmodernější degustační laboratoři vybavené 12-ti degustačními boxy, počítačovým sběrem dat a plným zázemím pro přípravu nápojů a potravin lze pořádat různé typy senzorických testů, soutěží, školení.
obr 16 V budovách v Praze i v Brně pronajímáme ……..