VÚPS a.s. > Produkty, služby, pronájmy > Pivovarské kvasnice
 

Pivovarské kvasnice

Jednou z aktivit Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského je i prodej kvasnic pro pivovary a minipivovary v ČR a v zahraničí.

Kromě kmenů používaných pro výrobu u nás tradičních druhů piv je v nabídce ústavu i celá řada dalších kmenů (pro piva např. různých typů Ale, Bock, Dopplebock, Saison ....). Tyto mohou být zajímavé zejména pro malé pivovary a minipivovary, kterým dovolí rozšířit jejich výrobní sortiment.

Aktuální přehled standardně dodávaných kmenů pivovarských kvasnic je uveden v informačním letáku "Kmeny pivovarských kvasinek-nabídka" v sekci Dokumenty ke stažení   či zde:  Nabídka Kvasnice VUPS - 2018 0118

Standardně se kvasnice dodávají ve čtyřech formách:

  1. čistá kvasničná kultura ve formě šikmého agaru
  2. čistá kvasničná kultura ve formě rozkvašené mladiny
  3. husté násadní kvasnice čisté kvasničné kultury nulté generace
  4. lisované kvasnice
Informace - objednávky pro dodávky kvasnic:
 
  •  ve formě I – III (tj. šikmý agar, rozkvašená mladina, husté násadní kvasnice nulté generace)
 Věra Čabrádková Ing. Petra Kubizniaková
 tel.: +420 224 900 152 tel. + 420 224 900 132
fax + 420 224 920 618  
 cabradkova@nullbeerresearch.cz kubizniakova@nullbeerresearch.cz
  • ve formě IV  (tj. lisované kvasnice)
 Dana Pražáková
 tel.:    +420 224 900 162
mob.: +420 727 892 765
 prazakova@nullbeerresearch.cz

Popis jednotlivých forem dodávek kvasničných kultur

I. Dodávka čisté kvasničné kultury ve formě šikmého agaru

Pro aplikaci do provozních podmínek je nezbytná dobře zavedená mikrobiologická laboratoř a propagační stanice.

Skladovací a přepravní podmínky
Pokud jsou zkumavky s kvasničnou kulturou uchovávány v chladu (1 - 4 °C) je trvanlivost cca. 3 měsíce. Po této době musí být přeočkovány.
Při přepravě je nutno dbát zvýšené opatrnosti vzhledem ke křehkosti skleněné zkumavky (možnost rozbití)  nutnosti kontroly  teploty, která by neměla překročit dlouhodobě 20 °C. Doba přepravy by měla být minimalizována (max. 24 hodin).

Termín dodání
Příslušný kmen kvasnic musí být objednán minimálně 2 týdny před termínem dodávky. Je-li termín objednávky pouze 1 týden před datem odběru, je účtován expresní příplatek ve výši 50 % celkové ceny. Na základě požadavku zákazníka může být připraven libovolný kvasničný kmen kvasnic (dle sbírky VÚPS). Doba přípravy takového to vzorku je 1 měsíc.

Reference
V této formě odebírá kulturu několikrát ročně podstatná část pivovarů v České republice. Ze zahraničních odběratelů jsou to především některé slovenské, ruské a ukrajinské velké pivovary.

   

II. Dodávka čisté kvasničné kultury ve formě rozkvašené mladiny

Pro aplikaci do provozu vyžaduje dobře zavedenou propagační stanici (není nutná mikrobiologická laboratoř). Z hlediska problematického dlouhodobého způsobu uchovávání a způsobu přepravy se jedná především o tuzemské odběratele.

Skladovací a přepravní podmínky
Skladovací podmínky této formy dodávky kvasničných kultur jsou velmi náročné. Teplota musí být udržována v rozmezí 3 - 5 °C a doba skladování se pohybuje řádově v jednotkách hodin.

Zajištění přepravy je rovněž velmi náročné, neboť se jedná o tekuté médium, uložené ve skleněné baňce. Tomu musí odpovídat i požadavky na přepravu. Doprava u této formy dodávky není zajišťována.

Termín dodání
Rozkvašenou mladinu je nutno objednat min. 2 týdny před termínem dodávky. Termín odběru musí být stanoven přesně na určitý den, pozdní odběr rozkvašené mladiny není možný (viz skladovací podmínky). Cena rozkvašené mladiny je účtována i v případě, že nebyla odebrána. Odběr musí být proveden osobně.

Spolu s kvasničným kmenem je dodáván i certifikát o mikroskopické čistotě kvasinek a jejich taxonomickém zařazení. Na vyžádání je dodáváno i prohlášení o původu.

Reference
Některé pivovary v České republice

    

III. Dodávka čisté kvasničné kultury nulté generace

Je realizováno ve formě hustých násadních kvasnic technicky čisté kultury o sušině 10 - 14 % v množství 10 - 40 l (případně i více). Tyto dodávky jsou vhodné především pro minipivovary, ale lze je s výhodou použít i pro velké pivovary při pomnožování „na ujato“.

Skladovací a přepravní podmínky
Kvasnice je možno uchovávat 3 - 5 dnů v chladícím boxu při teplotě 0 - 2 °C. Přeprava je realizována ve vlastním sterilním KEG sudu, nebo ve sterilních plastových nádobách. Přepravní doba by neměla překročit 24 hodin a maximální teplotu 10 °C. Doprava u této formy dodávky není zajišťována.

Termín dodání
U této formy dodávek se jedná ve většině případů o dlouhodobou vzájemnou spolupráci a harmonogram termínů dodávek je stanoven na celý rok dopředu.
V případě jednotlivých dodávek je nutno kvasničný kmen objednat min. 4 týdny před termínem dodávky. Je-li termín objednávky pouze 2 týdny před odběrem, je účtován expresní příplatek ve výši 50 % celkové ceny. Tuto expresní objednávku je možno realizovat pouze pro standardně vyráběný kmen, tedy pro kmen č. 95 dle sbírky VÚPS. Pro ostatní kmeny svrchního i spodního kvašení nelze ve zkráceném termínu dodávky zajistit.

Spolu s kvasničným kmenem je dodáván i certifikát o mikroskopické čistotě kvasinek (viz příloha) a jejich taxonomickém zařazení.

Reference
Některé pivovary v České republice (např. pivovar Nová Paka, Novoměstský pivovar - Praha, U medvídků - Praha, pivovary Bernard, Kácov, Klášter Hradiště, Náchod, Pardubice, Pegas Brno, Žamberk

     

IV. Dodávka speciálně lisovaných kvasnic

Lisované kvasnice se dodávají o sušině 30 %  (balení po 100g a 1 kg). Jsou vhodné pro přepravu na delší vzdálenosti především letecky do zahraničí.

Skladovací a přepravní podmínky
Není-li možno nasadit kvasnice bezprostředně po dodání, lze je uchovávat v chladícím boxu při teplotě 1 - 5 °C po dobu 14-ti dnů.
Kvasnice jsou dopravovány v 1 kg baleních. Při přepravě je nutno zabezpečit optimální teplotní podmínky v tepelně izolovaném obalu. Přepravu je nutno zabezpečit do 72 hodin. Poté je nutno kvasnice uložit do chladícího boxu.

Termín dodání
V případě jednotlivých dodávek je nutno kvasničný kmen objednat min. 4 týdny před termínem dodávky. Je-li termín objednávky pouze 2 týdny před odběrem je účtován expresní příplatek ve výši 50 % celkové ceny. Tuto expresní objednávku je možno realizovat pouze pro standardně vyráběný kmen, tedy pro kmen č. 95 dle sbírky VÚPS. Pro ostatní kmeny svrchního i spodního kvašení nelze ve zkráceném termínu dodávky zajistit.

Spolu s kvasničným kmenem je dodáván i certifikát o mikroskopické čistotě kvasinek  a jejich taxonomickém zařazení. Na vyžádání je dodáváno i prohlášení o původu, případně fytocertifikát Ministerstva zemědělství ČR.

Reference
Některé pivovary v České republice