VÚPS a.s. > Rozbory a zkoušky > Analytické laboratoře > Mykotoxiny
 

Mykotoxiny

mykotoxins

Mykotoxiny  jsou toxické sekundární metabolity mikroskopických hub s různým biologickým účinkem: mutagenní, karcinogenní, teratogenní, estrogenové, hemoragické, neurotoxické, cytotoxické, nefrotoxické a hepatotoxické.

Vzhledem k rozličným toxickým účinkům, tepelné odolnosti a ke kolísavému výskytu těchto přirozených mykotoxinů, představují značné riziko pro zdraví lidí a zvířat. Nejdůležitějšími mykotoxiny jsou aflatoxin B1, B2, G1, G2, M1, ochratoxin A, patulin, fumonisiny B1, B2, B3, citrinin, deoxynivalenol (DON), zearalenon, sterigmatocystin a T-2 toxin.

Obsah mykotoxinů je stanovován pomocí moderních instrumentálních metod UPLC/FLR a HPLC/MS/MS.

Standardně prováděné analýzy jsou uvedeny v přehledu na stránce zde či jako pdf dokument v sekci Dokumenty ke stažení.
 
Analýzy jsou prováděny jak v AZL v Pivovarském ústavu v Praze, tak i v AZL Sladařský ústav Brno.

AZL - Praha

vedoucí
RNDr. Jana Olšovská, Ph.D. 
tel: +420 224 900 150
fax: +420 224 900 155
olsovska@nullbeerresearch.cz
      
sekretariát – příjem vzorků
Eva Lužnická
tel: +420 224 922 111, 224 900 151
fax: +420 224 900 155
sekret.azl@nullbeerresearch.cz

AZL Brno

speciální analýzy

Ing. Sylva Běláková, Ph.D. 
tel: +420 545 214 110 kl. 38

belakova@nullbeerresearch.cz

sekretariát – příjem vzorků
Jana Vaňková
tel: +420 545 214 110
fax: +420 545 321 225
vankova@nullbeerresearch.cz