VÚPS a.s. > Služby > Analytické laboratoře > Chmel, chmelové preparáty

Chmel a chmelové preparáty

Chmel a chmelové preparáty jsou velice důležitými složkami při výrobě piva. Znalost hlavních fyzikálně-chemických parametrů je důležitá pro pivovary jak z hlediska technologie výroby, tak i z hlediska obchodně-ekonomického.

kontakty:
AZL – P  (Praha)
vedoucí laboratoře: sekretariát – příjem vzorků
RNDr.  Jana Olšovská, Ph.D. Eva Lužnická
tel.: +42 224 900 150 tel: +420 224 922 111, 224 900 151
fax: +420 224 900 155 fax: +420 224 900 155
olsovska@nullbeerresearch.cz
sekret.azl@nullbeerresearch.cz

 

Kód Název analýzy Metoda Pracoviště
Chmel a chmelové preparáty
E01 Konduktometrická  hodnota chmele EBC 7.5 AZL – P
E02 Hořké kyseliny (alfa+beta), HPLC EBC 7.7 AZL – P
E03 Pryskyřičné frakce ve chmelu + KH EBC 7.5 AZL – P
E04 Pryskyřičné frakce ve chmel. extraktu +KH EBC 7.6 AZL – P
E05 Celkový rozbor chmele (pryskyřičné frakce
a hořké kyseliny, HPLC)(E02 + E03) EBC 7.5, 7.7 AZL – P
E06 Celkový rozbor chmel.extraktu (pryskyřičné
frakce a hořké kyseliny, HPLC)(E02 a E04) EBC 7.6, 7.7 AZL – P
E07 Dusičnany (HPLC) ve chmelu (viz K37) VÚPS AZL – P
E08 KH toluenem EBC 7.4 AZL – P
E09 Hořké kyseliny HPLC a KH (E02 a E08) EBC 7.7, 7.4 AZL – P
E10 KH ve chmelu včetně HPLC (bez pryskyřic) EBC 7.5, 7.7 AZL – P
E11 KH v extraktu včetně HPLC (bez pryskyřic) EBC 7.6, 7.7 AZL – P
E12 Konduktometrická  hodnota extraktu EBC 7.6 AZL – P
E13 Hořké alfa- a iso-alfa kyseliny EBC 7.8 AZL – P
E14 Silice (viz K29) VÚPS AZL – P
E15 Obsah vody EBC 7.2 AZL – P
E16 Index skladovatelnosti chmele VÚPS AZL – P
E17 Antioxidační aktivita chmele a chmelového extraktu ESR (T150) VÚPS AZL – P
E18 Antioxidační aktivita a kapacita chmele a chmel.extraktu ESR (DPPH) VÚPS AZL – P
K54 Polyfenoly jednotlivě pomocí HPLC-CoulArray detektoru VÚPS AZL – P
K70 Polyfenoly + resveratrol VÚPS AZL – P
H21 Celkové polyfenoly EBC 8.12.9 AZL – P

 
 

Mykotoxiny                                                             ……………………  viz  samostatná složka
Rezidua pesticidů                                                     …………………..  viz  samostatná složka
Cizorodé látky                                                         …………………..  viz  samostatná složka
Senzoricky aktivní a zdravotně významné látky  …………………..  viz  samostatná složka