VÚPS a.s. > Služby > Analytické laboratoře > Ječmen, obiloviny

Ječmen, ostatní obiloviny

VÚPS, a.s. provádí řadu analýz týkajících se ječmene a dalších obilovin.

Svým partnerům nabízí mikrosladovací zkoušky odrůd ječmene, případně dalších zrnin, stanovení základních a speciálních sladovnických parametrů (především aktivit různých skupin enzymů).
Dále nabízí stanovení mykotoxinů a reziduí pesticidů v zrnu ječmene, ve sladu, ale i v jiných matricích a stanovení úrovně namořenosti osiva různých plodin.

Vzhledem k profesnímu zaměření a přístrojovému vybavení lze rozšiřovat spolupráci i mimo oblast sladovnického ječmene. V případě dlouhodobé a množstevně zajímavé zakázky  je možné zavést a akreditovat i některé další metody a zkoušky rostlinného materiálu.

Analýzy se provádí na pracovištích Analytické zkušební laboratoře -Sladařského ústavu v Brně.

kontakty:
 
Základní analýzy ječmene a sladu (ZAJS)   Základní suroviny a technologie (ZST)
Ing. Sylva Běláková, Ph.D. Ing. Ivo Hartman, Ph.D.
tel.:+420 545 214 110 kl. 38 tel.: +420 545 214 110 kl. 25
belakova@nullbeerresearch.cz hartman@nullbeerresearch.cz
Specielní analýzy (SA)  příjem vzorků
Ing. Sylva Běláková, Ph.D. Jana Vaňková    
tel.:+420 545 214 110 kl. 38 tel.:+420 545 214 110,  fax: +420 545 321 225
belakova@nullbeerresearch.cz vankova@nullbeerresearch.cz

 

 

Kód          Název analýzy Metoda Pracoviště
Ječmen a ostatní obiloviny
Mechanický rozbor
A0101 Třídění sladovnického ječmene EBC 3.11.1 ZAJS
A0102 Hmotnost 1000 zrn EBC 3.4 ZAJS
A0103 Objemová hmotnost MEBAK I, 2.3.3 ZAJS
A0104 Třídění sladovnického ječmene ČSN 46 1100-5 ZAJS
A0105 Hodnocení napadení škůdci ČSN 46 1011/3čl.1 ZAJS
A0106 Moučnatost (LTm) VÚPS ZST
Fyziologický rozbor
A0201 Klíčivost (H2O2 EBC 3.5.2 ZST
A0202 Citlivost na vodu EBC 3.6.2 ZST
A0203 Energie, index a rychlost klíčení EBC 3.7/VÚPS ZST
A0204 Aktivita beta-glukanasy  MEBAK I, 4.1.4.8 SA
A0205 Aktivita beta-amylasy (Biocon) VÚPS SA
A0206 Aktivita lipoxygenasy VÚPS SA
A0207 Aktivita superoxid dismutasy (Bamforth) VÚPS SA
A0208 Aktivita alfa-amylasy  (Megazyme) VÚPS SA
A0209 Porostlost (Falling number) VÚPS ZST
Složení zrna 
A0301 Obsah vody (vážkově) EBC 3.2 ZAJS
A0302 Obsah vody (NIR) VÚPS ZAJS
A0303 Obsah dusíkatých látek (Dumas) EBC 3.3.2 ZAJS
A0304 Obsah dusíkatých látek (NIR) VÚPS ZAJS
A0305 Beta-glukany (FIA) EBC 3.10.2 SA
A0306 Škrob (Ewers) VÚPS ZST
A0307 Škrob (NIR) VÚPS ZAJS
A0308 Pentosany (Douglas) VÚPS SA
A0309 Vitamin E EN 12822 SA
A0310 Kyselina ferulová VÚPS SA
Identifikace odrůdy
A0401
Identifikace odrůd ječmene
Pozn. – ověření deklarace (nutno udat hledanou odrůdu)
EBC 3.12 SA
Mykotoxiny                    …  viz  samostatná složka
Rezidua pesticidů           …  viz  samostatná složka
Kovy viz                         …  viz  samostatná složka
K07A N-nitrosodimethylamin (NDMA) VÚPS viz ….
K07B Celkové těkavé N-nitrosaminy VÚPS viz ….
Namořenost osiva 
A0701 Tebuconazol – cena za 1 vzorek při sérii 1-5 vzorků VÚPS SA
A0702 Tebuconazol – cena za 1 vzorek při sérii 6 a více vzorků VÚPS SA
A0703 Difenoconazol – cena za 1 vzorek při sérii 1-5 vzorků VÚPS SA
A0704 Difenoconazol – cena za 1 vzorek při sérii 6 a více vzorků VÚPS SA
A0705 Triticonazol – cena za 1 vzorek při sérii 1-5  vzorků VÚPS SA
A0706 Triticonazol – cena za 1 vzorek při sérii 6 a více vzorků VÚPS SA
A0707 Fludioxonil – cena za 1 vzorek při sérii 1-5 vzorků VÚPS SA
A0708 Fludioxonil – cena za 1 vzorek při sérii 6 a více vzorků VÚPS SA
A0709 Thiamethoxam – cena za 1 vzorek při sérii 1-5 vzorků VÚPS SA
A0710 Thiamethoxam – cena za 1 vzorek při sérii 6 a více vzorků VÚPS SA
A0711 Beta-cyfluthrin – cena za 1 vzorek při sérii 1-5 vzorků VÚPS SA
A0712 Beta-cyfluthrin – cena za 1 vzorek při sérii 6 a více vzorků VÚPS SA
A0713 Carboxin – cena za 1 vzorek při sérii 1-5 vzorků VÚPS SA
A0714 Carboxin – cena za 1 vzorek při sérii 6 a více vzorků VÚPS SA
A0715 Identifikace účinné látky v namořeném osivu VÚPS SA
A0716 Fluoxastrobin – cena za 1 vzorek při sérii 1-5 vzorků VÚPS SA
A0717 Fluoxastrobin – cena za 1 vzorek při sérii 6 a více vzorků VÚPS SA
Ostatní plodiny
A0804 Mastné kyseliny (olejnatá semeta a potraviny) VÚPS SA
A0806 Odtučnění vzorku VÚPS SA
A0807 Stanovení obsahu silymarinu VÚPS SA