VÚPS a.s. > Služby > Analytické laboratoře > Kovy

Kovy

Kovy se vyskytují jako součást přirozeného životního prostředí a proto kolují i v potravním řetězci. Zvýšené koncentrace jsou však pro lidské zdraví nebezpečné. Problematické jsou zejména těžké kovy , které se řadí do skupiny cizorodých látek s možným toxickým účinkem.  Mezi nejdůležitější z hlediska zdravotních dopadů patří Pb, Cd, Hg a Cr. Mohou se vyskytovat i v  pivovarských surovinách a pomocných látkách a následně přejít do piva..

S ohledem na jejich toxické působení platí pro povolenou úroveň jejich koncentrace v potravinách velmi přísné limity jejichž dodržování se sleduje s využitím nejmodernější detekční přístrojové techniky.

kontakty:

AZL – P  (Praha)
vedoucí laboratoře: sekretariát – příjem vzorků
RNDr.  Jana Olšovská, Ph.D. Eva Lužnická
tel.: +42 224 900 150 tel: +420 224 922 111, 224 900 151
fax: +420 224 900 155 fax: +420 224 900 155
olsovska@nullbeerresearch.cz sekret.azl@nullbeerresearch.cz

 

 

Kód Název analýzy Metoda
Stanovení kovů
Atomová  absorpční spektrometrie
K01 Výluh vzorku k analýze AAS VÚPS
K02 Mineralizace vzorku k analýze AAS VÚPS
K03 Stanovení Li, Be, Na, K, Ca, Mg, Al, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu,
Zn, Sr, Ag, Cd, Sn, Pb, Cs ( plamenová AAS) VÚPS
K03A (1 – 2 kovy ve vzorku)
K03B (3 – 4 kovy)
K03C (5 a více kovů)
K04 Stanovení zvláště nízkých koncentrací kovů galvanostatickou rozpouštěcí potenciometrií (As, Se aj.)
K05 Hg (studené páry AAS)(včetně přípravy vzorku) VÚPS