VÚPS a.s. > Služby > Analytické laboratoře > Mladina, pivo

Mladina, pivo

V laboratořích VÚPS se provádí mnoho analýz mladiny a piva ve všech jeho výrobních fázích. Jde o  analýzy jak z hlediska chemického složení, tak i fyzikálních vlastností (např. viskozita, koloidní stabilita, pěnivost …). Některé z analýz jsou standardní analýzy běžně používané ve výrobní praxi, jiné pak unikátní vysoce specializované (např. antioxidační kapacita ESR …).

Analýzy, které jsou zde uváděné, jsou na ústavu běžně dostupné. Špičkové přístrojové vybavení a schopnosti našich pracovníků však umožňují realizovat i řadu nestandardních či ve výčtu neuváděných analýz a pokusů.

bližší informace:
 
Analytická zkušební laboratoř – Pivovarský ústav Praha (AZL -P)
vedoucí laboratoře: sekretariát – příjem vzorků
RNDr.  Jana Olšovská, Ph.D.  Eva Lužnická   
tel.: +42 224 900 150 tel: +420 224 922 111, 224 900 151
fax: +420 224 900 155 fax: +420 224 900 155
olsovska@nullbeerresearch.cz sekret.azl@nullbeerresearch.cz

 

Kód Název analýzy
Metoda
Pracoviště
Mladina a pivo
H01 Extrakt kapalného vzorku EBC 8.3 AZL – P
H02 Původní extrakt piva  (destilační metodou) EBC 9.2.1,  9.4 AZL – P
H02A Původní extrakt piva  (fyzikální metodou) VÚPS AZL – P
H03 Dosažitelné prokvašení EBC 9.7 AZL – P
H04 Hořké látky (Izosloučeniny) EBC 9.8 AZL – P
H05 Zcukření jódovou zkouškou VÚPS AZL – P
H06 Celkový dusík dle Kjeldahla (bílkoviny) EBC 9.9.1 AZL – P
H07 Koagulovatelný dusík MEBAK 2.8.2 AZL – P
H08 Volný aminodusík (TNBS) EBC 9.10/MEBAK 2.8 AZL – P
H12 Bílkovinný dusík MH nad 5 000 VÚPS AZL – P
H14 Barva spektrofotometricky EBC 9.6 AZL – P
H15 pH EBC 9.35 AZL – P
H16 Síranový test objektivní VÚPS AZL – P
H17 Celkové výšemolekulární glukany VÚPS AZL – P
H18 Beta-glukany (enzymatická metoda) EBC 9.31.1 AZL – P
H19 Redukující cukry podle Schoorla VÚPS AZL – P
H20 Anthokyanogeny MEBAK 2.17.2 AZL – P
H21 Celkové polyfenoly EBC 8.12.9 AZL – P
H22 Flavanoly EBC 9.12. AZL – P
H23 Alfa-glukany podle Heidricha VÚPS AZL – P
H24 Zákal (čirost) piva EBC 9.29 AZL – P
H25 Šokovací zkouška, předpověď koloidní stability VÚPS AZL – P
H26 Sledování koloidní trvanlivosti VÚPS AZL – P
H27 Viskozita EBC 8.4 AZL – P
H28 Povrchové napětí stalagmometricky VÚPS AZL – P
H30 Pěnivost na přístroji NIBEM MEBAK 2.23.3 AZL – P
H31 Filtrovatelnost piva podle VÚPS VÚPS AZL – P
H32 Filtrovatelnost piva podle Essera MEBAK 2.21.1 AZL – P
H33 Oxid siřičitý celkový EBC 9.25.1 AZL – P
H37 Číslo kyseliny thiobarbiturové VÚPS AZL – P
H38 Diacetyl (spektrofotometricky, nespecifická metoda!) VÚPS AZL – P
H39 Dusičnany                                                    …………………………  viz K36 VÚPS AZL – P
H40 Oxid uhličitý MEBAK 2.35.1.1 AZL – P
H41 Oxidačně-redukční kapacita spektrofotometricky (ITT) MEBAK 2.16.1 AZL – P
H42 Kaly v mladině VÚPS AZL – P
H43 Senzorické posouzení VÚPS AZL – P
H44 Energetická hodnota (pokud je současně objednán rozbor dle H02 – zdarma) VÚPS AZL – P
H45 Cukry                                                          ……………………….. viz K 32 * VÚPS AZL – P
H48 Bílkoviny v kvasnicích VÚPS AZL – P
H49 Základní rozbor kvasnic (bílkoviny, popel, tuky) VÚPS AZL – P
H51 Stanovení jodového čísla fotometricky MEBAK 2.3.2 AZL – P
H52 Tanoidy MEBAK 2.17.3 AZL – P
H53 Antioxidační kapacita podle Chapona VÚPS AZL – P
H54 Antioxidační kapacita podle Kanedy VÚPS AZL – P
H55 Pentosany VÚPS AZL – P
H56 Titrační kyselost (acidita) VÚPS AZL – P
H57 Stanovení pěnivosti podle Ross-Clark MEBAK 2.19.1 AZL – P
H58 Senzitivní proteiny v pivu nefelometricky EBC 9.40 AZL – P
H59 Rozpuštěný kyslík v mladině a pivu EBC 9.37 AZL – P
H60 Vzduch v hrdlovém prostoru EBC 11.2.1 AZL – P
H61 Endogenní antioxidační aktivita ESR (lag-time, T-150) VÚPS AZL – P
H62 Antioxidační aktivita a kapacita ESR (DPPH) VÚPS AZL – P
H63 Dimethylsulfid (DMS) VÚPS AZL – P. SA
H64 DMS+prekurzory dimethylsulfidu (PDMS) VÚPS AZL – P. SA
H65 Šťavelany v meziproduktech piva, pivu a ostatních nápojích VÚPS SA
H66 Atrazin VÚPS SA
H67 Desethylatrazin VÚPS SA
K45C Hořké kyseliny v pivě (tetrahop) HPLC EBC AZL – P
K07A N-nitrosodimethylamin (NDMA) VÚP AZL – P
K07B Celkové těkavé N-nitrosaminy VÚP AZL – P
Kovy                                                      …………………… viz  samostatná složka
Cizorodé  látky                                      ………………….. viz  samostatná složka
Senzoricky aktivní a zdravotně významné látky  ….. viz  samostatná složka