VÚPS a.s. > Služby > Analytické laboratoře > Mykotoxiny

Mykotoxiny

Mykotoxiny  jsou toxické sekundární metabolity mikroskopických hub s různým biologickým účinkem: mutagenní, karcinogenní, teratogenní, estrogenové, hemoragické, neurotoxické, cytotoxické, nefrotoxické a hepatotoxické.

Vzhledem k rozličným toxickým účinkům, tepelné odolnosti a ke kolísavému výskytu těchto přirozených mykotoxinů, představují značné riziko pro zdraví lidí a zvířat. Nejdůležitějšími mykotoxiny jsou aflatoxin B1, B2, G1, G2, M1, ochratoxin A, patulin, fumonisiny B1, B2, B3, citrinin, deoxynivalenol (DON), zearalenon, sterigmatocystin a T-2 toxin.

Obsah mykotoxinů je stanovován pomocí moderních instrumentálních metod UPLC/FLR a HPLC/MS/MS.

kontakt:
AZL Brno – Speciální analýzyRNDr. Renata Mikulíková, Ph.D.
tel:  +420 545 578 703 kl. 21fax: +420 545 321 225
mikulikova@nullbeerresearch.cz

Kód          Název analýzy Metoda
Mykotoxiny
A0501 Aflatoxiny B1,B2,G1,G2 VÚPS
A0502 Ochratoxin A VÚPS
A0503 Zearalenon VÚPS
A0504 Fumonisin B1+B2 VÚPS
A0505 Cytochalasin E VÚPS
A0506 Patulin VÚPS
A0507 Sterigmatocystin VÚPS
A0508 DON – Deoxynivalenol VÚPS
A0509 Trichoteceny VÚPS
A0510 DON-3-glukosid VÚPS