VÚPS a.s. > Služby > Analytické laboratoře > Rezidua pesticidů

Rezidua pesticidů

Pesticidy jsou látky používané v ochraně rostlin proti škodlivým organizmům (choroby, škůdci, plevele).

Vzhledem k tomu, že jde vesměs o látky s významnou akutní nebo chronickou toxicitou případně dalšími nepříznivými účinky, je třeba sledovat jejich obsah v ošetřených rostlinných produktech tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví spotřebitele.

Rezidua vybraných rizikových skupin pesticidů jsou stanovovány pomocí moderních instrumentálních metod HPLC/MS/MS, GLC/MSD/FPD/ECD/NPD.

kontakt:
AZL Brno – Speciální analýzy
RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D.
tel:  +420 545 578 703 kl. 21
fax: +420 545 321 225
mikulikova@nullbeerresearch.cz

 

Kód Název analýzy Metoda
Rezidua pesticidů
A0601 Pesticidy – chlorované VÚPS
A0602 Pesticidy – karbamáty VÚPS
A0603 Pesticidy – pyretroidy VÚPS
A0604 Pesticidy – azoly VÚPS
A0605 Pesticidy – organofosfáty VÚPS
A0607 Pesticidy – strobiluriny VÚPS