VÚPS a.s. > Služby > Analytické laboratoře > Senzoricky aktivní a zdravotně významné látky

Spec. rozbory – Senzoricky aktivní a zdravotně významné látky

 Senzoricky aktivní látky  jsou sloučeniny, které ovlivňují, ať už kladně nebo záporně, vůni a chuť piva. Patří sem zejména estery (např. ethylacetát, isoamylacetát aj.), vyšší alkoholy (ethylhexanol, furfurylalkohol), sirné  sloučeniny (dimethylsulfid), vicinální diketony (diacetyl, pentandiol) a některé další aldehydy a ketony (např. acetaldehyd, 2- a 3-methylbutanal, trans-2-nonenal). Pocházejí buďto ze surovin, nebo se mohou vyvíjet v průběhu technologického procesu (při chmelovaru nebo při kvašení). Jejich stanovení se dnes považuje za standardní součást rozboru piva.
Mezi zdravotně významné látky, které se vyskytují v pivu, patří např. vitaminy skupiny B, vitamin E  či polyfenoly.

Většina zde uvedených analýz se  provádí v Pivovarském ústavu v Praze, některé ve Sladařském ústavu v Brně, několik pak na obou pracovištích (AZL-P = Analytická zkušební laboratoř Praha,  SA = Analytická zkušební laboratoř Brno – Speciální analýzy).

bližší informace:
AZL -P (Praha)   SA  (Brno)
vedoucí laboratoře: sekretariát:   vedoucí skupiny
RNDr.  Jana Olšovská, Ph.D. Eva Lužnická   RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D.
tel.: +420 224 900 150 tel: +420 224 922 111, 224 900 151 tel: +420 545 578 703 kl. 21
fax: +420 224 900 155 fax: +420 224 900 155 fax: +420 545 321 225
olsovska@nullbeerresearch.cz sekret.azl@nullbeerresearch.cz   mikulikova@nullbeerresearch.cz

 

Kód Název analýzy Metoda Pracoviště
Senzoricky aktivní, zdravotně významné látky
K10 Senzoricky významné látky v alk.nápojích (alkoholy a estery) VÚPS AZL -P
K10A Senzoricky významné látky v alk.nápojích (alkoholy a estery) včetně AZL -P
gama-nonalaktonu a ethylesteru kys. nikotinové (GC – MS) VÚPS AZL -P
K13 Karbonylové látky – jednotlivě (cca 15 látek) VÚPS AZL -P
K14 Dimethylsulfid volný VÚPS AZL -P, SA
K15 Dimethylsulfid a jeho prekursory VÚPS AZL -P, SA
K23 Estery kyseliny ftalové VÚPS AZL -P
K24A Nižší mastné kyseliny VÚPS AZL -P
K24B Nižší a vyšší mastné kyseliny VÚPS AZL -P
K29 Silice v pivu VÚPS AZL -P
K47 Diacetyl a 2,3-pentandion (vicinální diketony pomocí GC) VÚPS AZL -P
K49 Vyšší aromatické alkoholy 4-vinylgujakol,tryptosol,tyrosol) VÚPS AZL -P
K31 Histamin a tyramin (biog. aminy – HPLC) VÚPS AZL -P
K32 Stanovení cukrů (sacharidů) v kapalné matrici (HPLC) VÚPS AZL -P
K32A Stanovení cukrů (sacharidů) v pevné matrici (HPLC) VÚPS AZL -P
K33 Aditivní látky (kys.benzoová, kys. sorbová, kofein, chinin, sacharin) VÚPS AZL -P
K33A (1 aditivní látka)
K33B (2-3 látky)
K33C (4-5 látek)
K34 Kyselina askorbová-aditivum v nealko nápojích (HPLC) VÚPS AZL -P
K35 Hořké kyseliny (alfa+beta), HPLC (viz E02) EBC 7.7 AZL -P
K41 Furfural (HPLC) VÚPS AZL -P
K41A Furfural a hydroxymethylfurfural VÚPS AZL -P
K42 Vitaminy B1 , B2  a B6  (HPLC) VÚPS AZL -P, SA
K43 Parabeny VÚPS AZL -P
K45 Hořké kyseliny v pivě (pouze iso-alfa) HPLC EBC 7.8 AZL -P
K45A Hořké kyseliny v pivě (alfa, iso-alfa) HPLC EBC 7.8 AZL -P
K45B Hořké kyseliny v pivě (stereoisomery) HPLC VÚPS AZL -P
K46 Vitamin E EN 12822 SA
K68 Obsah kyseliny ferulové VÚPS SA
K54 Polyfenoly jednotlivě pomocí HPLC-CoulArray detektoru VÚPS AZL -P
K70 Polyfenoly + resveratrol VÚPS AZL -P
K60 Aminokyseliny (HPLC) VÚPS AZL -P
K72 Organické kyseliny VÚPS AZL -P