VÚPS a.s. > Služby > Analytické laboratoře > Slad a sladina

Slad a sladina

Rozbory kvality sladu jsou základním předpokladem kontroly a řízení technologického procesu jak ve sladovně, tak i v pivovarské výrobě. Deklarace parametrů kvality sladu formou protokolu z nezávislé laboratoře bývá využíváno jako doklad plnění smluvních podmínek při obchodu se sladem.

Většina zde uvedených analýz se  provádí ve Sladařském ústavu v Brně , některé v Pivovarském ústavu v Praze, několik pak na obou pracovištích (Sladařský ústav Brno:  SA = Speciální analýzy, ZST = Základní suroviny a technologie,  ZAJS = Základní analýzy ječmene a sladu,  Pivovarský ústav Praha:  AZL-P = Analytická zkušební laboratoř Praha).

 

kontakty

Základní analýzy ječmene a sladu (ZAJS) Základní suroviny a technologie (ZST)
Dr. Ing. Lenka Sachambula
Ing. Vratislav Psota, CSc.
tel.:+420 545 214 110  kl. 26 tel.: +420 545 578 703 kl. 27
sachambula@nullbeerresearch.cz
psota@nullbeerresearch.cz
Specielní analýzy (SA) příjem vzorků
RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D.
Jana Vaňková
tel.:+420 545 578 703 kl. 21 tel.:+420 545 214 110,  fax: +420 545 321 225
mikulikova@nullbeerresearch.cz vankova@nullbeerresearch.cz
AZL – P  (Praha)
vedoucí laboratoře: sekretariát – příjem vzorků
RNDr. Jana Olšovská, Ph.D. Eva Lužnická
tel.: +42 224 900 150 tel: +420 224 922 111, 224 900 151
fax: +420 224 900 155 fax: +420 224 900 155
olsovska@nullbeerresearch.cz ekret.azl@nullberresearch.cz

 

Kód Název analýzy Metoda Pracoviště
Slad a sladina
Mikrosladování
B0101 Cena za 1 vzorek (0,5 – 1,0 kg) ZST
B0102 Cena za 1 vzorek (1 kg) při sérii 2-12 vzorků ZST
B0103 Cena za 1 vzorek (0,5 kg) při sérii 2-24 vzorků ZST
B0104 Cena za 1 vzorek při větším počtu vzorků ZST
B0105 Vytřídění 1 kg zrna na požadovanou velikost** ZST
** Předpokládá se, že v případě sladovnického ječmene je dodán podíl zrna nad 2,5 mm. Dodané zrno obilnin je před sladováním vytříděno na požadovanou velikost jen na základě objednávky zákazníka
Mechanický rozbor
B0201 Třídění sladu MEBAK I, 4.1.3.1 ZAJS
B0202 Obsah nečistot (zlomky, příměsi) (vizuálně) VÚPS ZAJS
B0203 Hmotnost 1000 zrn EBC 4.4 ZAJS
B0204 Objemová hmotnost MEBAK I, 4.1.3.3 ZAJS
B0205 Povaha endospermu – moučnatost VÚPS ZAJS
B0206 Vývin střelky MEBAK I, 4.1.3.7 ZAJS
B0207 Třídění šrotu MEBAK II, 1.1.1 ZAJS
B0208 Plísňové kontaminace (vizuálně) (100g) VÚPS ZAJS
B0209 Plísňové kontaminace (vizuálně) (200g) VÚPS ZAJS
Složení sladu
B0301 Obsah vody EBC 4.2 ZAJS.AZL -P
B0304 Beta-glukany (FIA) EBC 3.10.2 SA
B0305 Dimethylsulfid (DMS) VÚPS SA
B0306 Prekurzory dimethylsulfidu (PDMS) VÚPS SA
B0307 Oxid siřičitého VÚPS ZAJS
B0308 Šťavelany ve sladu VÚPS SA
B0309 Kyselina ferulová VÚPS SA
B0310 Vitamin E EN 12822 SA
Rezidua pesticidů                                  …………………… viz  samostatná složka
Mykotoxiny                                           …………………… viz  samostatná složka
Kovy                                                      …………………… viz  samostatná složka
Cizorodé látky                                      …………………… viz  samostatná složka
Senzoricky aktivní a zdravotně významné látky   …. viz  samostatná složka
K07A
N-nitrosodimethylamin (NDMA)
VÚPS
AZL -P
K07B
Celkové těkavé N-nitrosaminy
VÚPS
AZL -P
Identifikace odrůdy
B0402
Orientační stanovení deklarované odrůdy sladu met.  gel.  elektroforézy
(z 15 zrn )
EBC 3.12 SA
B0403
Stanovení odrůdové čistoty sladu metodou gelové elektroforézy
(z 50 zrn sladu)
EBC 3.12 SA
Extrakt
B0501 Příprava sladiny EBC 4.5.1 ZAJS.AZL -P
B0502 Doba zcukření EBC 4.5.1 ZAJS
B0503
Extrakt sladu (vč.přípravy kongresní sladiny)
EBC 4.5.1 ZAJS.AZL -P
B0504 Extrakt speciálních sladů (vč. přípravy sladiny) EBC 5.2 ZAJS
B0505 Relativní extrakt při 45 °C MEBAK I, 4.11 ZAJS
B0506 Extrakt při 65 °C EBC 4.6 ZAJS
Analýza sladiny
B0601 Čirost sladiny (nefelometrem) EBC 9.29
ZAJS, AZL -P
B0602 Vůně sladiny EBC 4.5.1 ZAJS
B0603 Čirost sladiny (vizuálně) EBC 4.5.1 ZAJS
B0604 Doba stékání sladiny EBC 4.5.1 ZAJS
B0605 Vůně, čirost a doba stékání sladiny (vizuálně) EBC 4.5.1 ZAJS
B0607 Barva sladiny (kolorimetr) EBC 4.7.2 ZAJS
B0608 Barva sladiny po povaření MEBAK, 4.1.4.2.9 ZAJS
B0609 Barva speciálních sladů EBC 5.6 ZAJS
B0611 Viskozita sladiny EBC 4.8 ZAJS.AZL -P
B0612 Viskozita sladiny při 65 °C EBC 4.8 ZAJS
B0613 pH sladiny EBC 4.18 ZAJS.AZL -P
B0616 Celkové polyfenoly ve sladině MEBAK II, 9.9.1 SA
B0618 Pentosany (Douglas) VÚPS SA
B0619 Organickéh kyseliny Krebsova cyklu VÚPS SA
B0621 Kyselina ferulová VÚPS SA
B0625 Antioxidační aktivita a kapacita sladiny ESR (DPPH) VÚPS AZL -P
Aktivita amylolytických enzymů
B0701 Diastatická mohutnost EBC 4.12. ZAJS
B0702 Aktivita alfa-amylasy (Megazyme) VÚPS SA
B0703 Aktivita alfa-amylasy (kolorimetricky) EBC 4.13 ZAJS
B0704 Aktivita beta-amylasy (Megazyme) VÚPS SA
B0705 Aktivita limitní dextrinasy (Megazyme) VÚPS SA
Aktivita ostatních enzymů
B0801 Aktivita lipoxygenasy VÚPS SA
B0802 Aktivita superoxid dismutasy (Bamforth) VÚPS SA
B0803 Aktivita beta-glukanasy (Biocon) VÚPS SA
Cytolytické rozluštění (Odbourávání buněčných stěn)
B0901 Rozdíl extraktů (vč. přípravy sladiny) EBC 4.5.2 ZAJS
B0902 Friabilita, sklovitost a homogenita friabilimetrem EBC 4.15 ZAJS
B0903 Friabilita EBC 4.15 ZAJS
B0904 Modifikace a homogenita (Carlsberg) EBC 4.14 ZAJS
B0906 Beta-glukany ve sladině (FIA) EBC 8.13.2 SA
B0907 Beta-glukany ve sladině při 65 °C (FIA) EBC 8.13.2 SA
Proteolytické rozluštění
B1001 Celkový dusík (dusíkaté látky) EBC 4.3.2 ZAJS
B1002 Rozpustné dusíkaté látky EBC 4.9.3 ZAJS
B1003 Kolbachovo číslo MEBAK I, 4.1.4.5.3. ZAJS
B1005 Dusíkaté látky koagulovatelné varem VÚPS ZAJS
B1007 Alfa-aminodusík (ninhydrin) EBC 4.10 ZAJS
Zkvasitelnost sladiny
B1101 Fermentabilita VÚPS ZAJS
B1102 Dosažitelný stupeň prokvašení EBC 4.11.1 ZAJS
Ostatní analýzy
B1201 Gushing (přepěňování) (Carlsberg) VÚPS ZAJS
B1203 Stanoveni gushingového potencialu v ječmeni VÚPS ZAJS