VÚPS a.s. > Služby > Analytické laboratoře > Sladové výtažky, cukry

Sladové výtažky, Cukry

AZL – P  (Praha)
vedoucí laboratoře: sekretariát – příjem vzorků
RNDr.  Jana Olšovská, Ph.D. Eva Lužnická
tel.: +42 224 900 150 tel: +420 224 922 111, 224 900 151
fax: +420 224 900 155 fax: +420 224 900 155
olsovska@nullbeerresearch.cz sekret.azl@nullberresearch.cz

 

Kód Název analýzy Metoda Pracoviště
Sladové výtažky
C0101 Obsah vody a extrakt VÚPS AZL -P, ZAJS
C0102 Diastatická  mohutnost VÚPS ZAJS
C0103 Obsah sacharidů v tekutém cukru (viz K32) VÚPS AZL – P
Cukr
D01 Extrakt VÚPS AZL – P
C0103 Obsah sacharidů v tekutém cukru (viz K32) VÚPS AZL – P
K32 Stanovení cukrů (sacharidů) v kapalné matrici (HPLC) VÚPS AZL – P
K32A Stanovení cukrů (sacharidů) v pevné matrici (HPLC) VÚPS AZL – P
Kovy                                                          ………………………. viz samostatná složka
Cizorodé  látky                                         ………………………. viz samostatná složka
Senzoricky aktivní a zdravotně významné látky   ……….. viz samostatná složka