VÚPS a.s. > Služby > Analytické laboratoře > Voda, mláto

Voda, mláto

Základní rozbory parametrů důležitých pro varní proces se provádí na Pivovarském ústavu v Praze.

kontakty

AZL – P  (Praha)
vedoucí laboratoře: sekretariát – příjem vzorků
RNDr.  Jana Olšovská, Ph.D. Eva Lužnická
tel.: +42 224 900 150 tel: +420 224 922 111, 224 900 151
fax: +420 224 900 155 fax: +420 224 900 155
olsovska@nullbeerresearch.cz sekret.azl@nullbeerresearch.cz
Kód Název analýzy Metoda
 Voda
F01 Alkalita VÚPS
F02 Amoniak VÚPS
F03 Kationty ve vodě (viz oddíl K – stanovení kovů)
F04 Anionty ve vodě (NO2, NO3, SO4, Cl, PO4, HS, SiO2) po VÚPS
F05 Tvrdost přechodná VÚPS
F06 Tvrdost celková VÚPS
F08 Celkový rozbor varní vody VÚPS
F09 Posouzení varní vody VÚPS
Mláto
G01 Voda VÚPS
G02 Extrakt vyloužitelný VÚPS
G03 Extrakt celkový VÚPS
Kovy                                       ………………………………………………    samostatná složka