VÚPS a.s. > Služby > Sladařská technologie

Sladařská technologie

Skupina Základní suroviny a technologie Sladařského ústavu Brno kromě jiného nabízí tyto služby:

  • Mikrosladovací zkoušky v laboratorní sladovně s cílem stanovení optimálního postupu máčení, klíčení a  hvozdění
  • Technologický audit výroby zaměřený na dosažení požadovaných kvalitativních parametrů
  • Spolupráce při inovacích  technologických celků  a jejich uvádění do provozu
  • Provozní měření ve sladovnách (máčení, klíčení, hvozdění)
  • Vyhodnocení kvality a stupně poškození zrna ječmene na základě rozboru dle norem nebo speciálních požadavků zákazníků.
  • Hodnocení kvality mletí včetně vydání doporučení na seřízení šrotovníků a laboratorních mlýnků.
  • Srovnávací vzorek sladu, u kterého jsou stanoveny vybrané parametry (obsah vody, friabilita, homogenita, sklovitá a částečně sklovitá zrna, extrakt mouky a šrotu, barva sladiny, barva sladiny po povaření, diastatická mohutnost, viskozita, ph sladiny, relativní extrakt, dosažitelný stupeň prokvašení, celkové bílkoviny, rozpustný dusík, Kolbachovo číslo, β-glukany, zákal sladiny)  včetně interní reprodukovatelnosti na základě opakovaných analýz homogenizovaného vzorku. Kontrolní slad je vhodný zejména pro laboratoře pivovarů a sladoven.

 

 Kontakt: 

Ing. Vratislav  Psota, CSc.
tel. +420 545 214 110 kl.27
fax  +420 545 321 225
 psota@nullbeerresearch.cz