VÚPS a.s. > Vše o nás > Organizační struktura

Struktura ústavu

Organizační struktura Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského je patrná z uvedeného schématu.

Z hlediska předmětu výzkumu, vývoje a poskytovaných služeb (rozborů, zkoušek, poradenství) je rozdělení převažujících aktivit jednotlivých pracovišť následující:

  • ječmen-slad a rostlinné produkty: laboratoře brněnského pracoviště
  • oblast pivo-mladina a nápoje: laboratoře pražského pracoviště

Mikrobiologické oddělení, které svou činností pokrývá obě výše uvedené oblasti,  je v Praze v budově pražského pracoviště.

Některé speciální rozbory provádějí analytické laboratoře  v Praze  i v Brně.

Konzultace a poradenství týkající se legislativních záležitostí v oboru pivovarství a sladařství jak  v České republice tak i Evropské unii spolu s pomocí při zavádění systémů řízení jakosti poskytuje oddělení legislativy  na  pracovišti v Praze na Korunní ulici.

V budově pražského pracoviště je knihovna a vydavatelství (redakce časopisu Kvasný průmysl).

Org_strukt_VUPS_2012_CZ-rijen