VÚPS a.s. > Vše o nás > Orgány společnosti

Orgány společnosti

Orgány společnosti podle stanov tvoří :   valná hromada,  představenstvo, dozorčí rada.

Představenstvo:

předseda představenstva: Ing. Jan Hlaváček
místopředseda:   RNDr. Karel Kosař, CSc
 členové: Ing. Radovan Odstrčil

Mgr. Roman Novotný

Ing. Adam Brož, Ph.D.

Ing. Ivo Kaňák

Ing. Zdeněk Lux

Ing. Petr Janík

Bc. Neli Vesselinová

dozorčí rada, členové: Ing. Vratislav Psota, CSc. – předseda

Václav Spůra

Ing. Vladimír Chmelíček

Vědecká   rada  VÚPS je poradním orgánem ředitele ústavu pro řešení, posuzování a rozhodování zásadních  otázek,  které  se   týkají  koncepce,  náplně  a realizace  vědecko-výzkumné činnosti  nebo jiných  závažných ekonomických,  organizačních,  personálních  otázek  a problémů ústavu.

Členy vědecké  rady jmenuje z  řad významných odborníků pivovarsko-sladařského  oboru ředitel  ústavu po  předchozím projednání s orgány vedení  akciové společnosti VÚPS.

Vědecká rada:

RNDr. Karel Kosař, CSc. – předseda
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Praha

Ing. Alexander Mikyška – tajemník
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský,a.s.
Praha

prof. Ing. Gabriela Basařová, DrSc.
Praha

doc. Ing. Radim Cerkal, Ph.D..
Mendelova univerzita v Brně
Brno

Ing. Jan Hlaváček
Plzeň

Ing. Věra Hönigová
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský,a.s.
Praha

prof. Ing. Jan Masák, CSc.
Ústav biotechnologie
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Praha

Ing. Karel Sigler, DrSc.
Mikrobiologický ústav AV ČR
Praha

Ing. Adam Brož, Ph.D.
Budějovický Budvar, n.p.
České Budějovice

Ing. Jiří Brňovjak
Heineken Czech Republic
Brno

Ing. Karel Krofta, Ph.D.
Chmelařský institut s.r.o.
Žatec

Ing. Jan Enge, Ph.D.
Plzeňský Prazdroj, a.s.
Plzeň

Mgr. Roman Novotný
Sladovny Soufflet ČR, a.s.
Prostějov