VÚPS a.s. > Výzkum a inovace

Výzkum a vývoj

Jak je již z názvu ústavu patrné, jeho základní pracovní náplní je výzkum a vývoj.

Hlavní aktivity jsou zaměřeny zejména na problematiku Českého piva.

Výzkumné aktivity řídí a koordinuje manažer výzkumu a vývoje, jemuž podléhá vědecký tajemník.

Erudovaní uznávaní odborníci, mezi nimiž jsou zástupci jak z oblasti vědecké a vysokoškolské, tak i z průmyslu, tvoří vědeckou radu ústavu. Tato rada se jako poradní orgán ředitele ústavu podílí zejména na  formulování a posuzování koncepcí výzkumu a vývoje na ústavu.

 

Manažer výzkumu Vědecký tajemník
Ing. Věra Hönigová Ing. Alexandr Mikyška
tel.: +420 224 900 130 tel. +420 224 900 127
mobil: +420 602 200 918 +420 224 923 915
honigova@nullbeerresearch.cz mikyska@nullbeerresearch.cz