VÚPS a.s. > Vzdělání, školení

Vzdělávání, školení

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský věnuje pozornost i oblasti vzdělávání, zvyšování odborných znalostí.

Jednotlivé vzdělávací programy zajišťují kvalifikovaní lektoři, kteří mají komplexní teoretické znalosti a praktické zkušenosti.

Některé  z programů jsou určeny pro pracovníky  z oboru ( laboratorní praxe, mikrobiologická školení), ale řada je použitelná i pro laickou veřejnost (degustační - senzorické semináře).

Vzdělávací programy jsou postupně doplňovány v souladu s požadavky praxe a dle vývoje vědecko-technického poznání.

Kurzy probíhají v moderních prostorách, k dispozici je odpovídající zázemí včetně laboratoří a minipivovarů.

 

V roce 2006 byl za podpory ESF  vytvořen ve VÚPS projekt "Školicí a informační středisko – Pivovarská škola". V rámci tohoto projektu byl vypracován program a uskutečněna řada seminářů a školení, které přispěly ke zvýšení odborné úrovně řady pracovníků v oboru. Podrobnosti o projektu jsou uvedeny v samostatném oddíle  v této sekci.