VÚPS a.s. > Vzdělání, školení > Degustační kurzy a zkoušky

Degustace – senzorické hodnocení

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský je expertním pracovištěm v otázce senzoriky piva a je pořadatelem senzorických (degustačních) seminářů a zkoušek.

 Zkoušky i semináře vycházejí z normy ČSN ISO 8586 „Senzorická analýza – obecná směrnice pro výběr, výcvik a sledování činnosti posuzovatelů“ a z analytiky EBC, kapitoly „Senzorická analýza – výběr a výcvik posuzovatelů“. 

Kurzy  – semináře jsou určeny pracovníkům v pivovarství, v kontrole kvality potravin, odborným pracovníkům  škol, ale jsou přístupné i těm, kteří se o pivo, nápoje a potraviny zajímají jenom jako laici.

Senzorický  seminář I – Senzorika piva

V teoretické části senzorického semináře si zájemci osvojí nebo rozšíří znalosti v oblasti senzoriky piva. Seznámí se s původem některých chutí a vůní, s technickými podmínkami degustace piva, senzorickými testy.  V praktické části si sami různé senzorické testy vyzkouší a  naučí se rozpoznávat základní pivovarské chutě a vůně.

Senzorický  seminář je jednodenní, trvá asi 7 hod. Program semináře je k prohlédnutí či stažení zde.Fotografické momentky z průběhu semináře si můžete prohlédnout  v naší fotogalerii.

Senzorický  seminář II – Pokračovací kurz

Senzorická paměť má trvání 2-3 měsíce. Pokud degustátoři nejsou pravidelně trénováni, rychle zapomínají senzorické vjemy. Proto jsme pro ty, kteří již v minulosti senzorický seminář absolvovali, připravili nový kurz, kde si lze zopakovat, prohloubit a rozšířit praktické poznávací schopnosti v oblasti senzoriky piva. Zájemci si mohou vyzkoušet své dovednosti v nově otevřené Senzorické laboratoři, která je vybavená v souladu s požadavky normy ČSN ISO 8589

Senzorický  seminář je 1/2 denní. Program semináře je k prohlédnutí či stažení zde.

Senzorická zkouška  pro pivovarské hodnotitele

Jestliže si chce zájemce ověřit své senzorické (degustační) schopnosti, může se přihlásit na senzorickou zkoušku. Pokud tuto zkoušku úspěšně absolvuje, obdrží od VÚPS  osvědčení  „Vybraný posuzovatel pro senzorickou analýzu piva“  o způsobilosti provádět senzorické hodnocení piva.

Senzorická zkouška je jednodenní, trvá asi 6 hod.

Náplň zkoušky je k prohlédnutí či ke stažení zde.

Zájemcům o Senzorickou zkoušku pro pivovarské hodnotitele, kteří nemají v senzorickém posuzování piva  praxi, doporučujeme zúčastnit se před ní  výše uvedených senzorických seminářů.

  Semináře a zkoušky jsou pořádány několikrát do roka.

Nejbližší termíny pořádání jsou vyhlašovány zde (viz. níže).

Jejich počet závisí na celkovém zájmu o tyto akce. Maximální počet účastníků v jednom kurzu je omezen na 12 osob.

V případě hromadné objednávky pro více jak 10 osob, je možné sjednat termín podle dohody a uplatnit 10% množstevní slevu.

Jak se přihlásit Pokud máte o kurz či zkoušku zájem, stáhněte si  příslušnou přihlášku a vyplněnou ji odešlete e-mailem nebo poštou.

Na jejím základě vám bude zaslána zálohová faktura.  Po jejím zaplacení obdržíte následně  potvrzení o platbě a tím registraci spolu s případnými podrobnějšími informacemi týkajícími se dané akce.

Přihlášky  na Senzorické semináře a  zkoušky   …….    ke stažení zde

Ceny platné od 1.5. 2016   ( pro účast 1 osoby, včetně DPH 21%) :

  • Senzorický seminář  I – Senzorika piva:                       3.100,- Kč
  • Senzorický seminář II – pokračovací:                           1.500,- Kč
  • Senzorická zkouška pro pivovarské hodnotitele:           4.600,- Kč

 

Místo konání:   budova VÚPS a.s.,   Lípová  15,  120 44 Praha 2

Odborné dotazy:  Ing. Pavel Čejka, CSc. :  tel. 224 900 159,  e-mail: cejka@nullbeerresearch.cz
Kontaktní osoba pro přihlášení:  Eva Lužnická  : tel.  224 922 111,   e-mail: luznicka@nullbeerresearch.cz

Termíny akcí –   termíny jsou postupně doplňovány

rok 2016  
Senzorický seminář I  
(10.2, 24.2, 3.3., 5.4, 6.4., 12.5., 2.6., 20.9.)
      Senzorický seminář II
     (15.3., 12.4., 13.4., 21.9.)
 Senzorická zkouška pro pivovarské hodnotitele
(10.5., 4.10.)
 akce     rok 2017
stav
Senzorický seminář I 10.1. obsazeno
Senzorický seminář I 11.1.
Senzorický seminář I 7.2.
Senzorický seminář I 7.3.  
Senzorický seminář I 8.3.
Senzorický seminář I 4.4.
Senzorický seminář I 13.9
Senzorický seminář I 5.10. volno
Senzorický seminář I 19.10. obsazeno
Senzorický seminář I 2.11. volno
Senzorický seminář II 8.2.
Senzorický seminář II 28.3.
Senzorický seminář II 5.4.
Senzorický seminář II 3.5.
Senzorický seminář II 4.5.
Senzorický seminář II 1.6.
Senzorický seminář II 12.9.
Senzorický seminář II 21.9. obsazeno
Senzorický seminář II 22.11. obsazeno
Senzorická zkouška pro pivovarské hodnotitele 16.2.
Senzorická zkouška pro pivovarské hodnotitele 8.6.
Senzorická zkouška pro pivovarské hodnotitele 22.9. obsazeno
Senzorická zkouška pro pivovarské hodnotitele 23.11. volno