VÚPS a.s. > Vzdělávání > Odborné semináře, konference
   

Odborné semináře, konference

konference Pivovarsko sladařské dny

  

Ústav organizuje či se podílí na organizaci odborných konferencí a seminářů zejména z oblasti pivovarství a sladařství a to nejen na národní, ale i na mezinárodní úrovni.

 

Pivovarsko-sladařské dny

Konferenci s názvem Pivovarsko-sladařské dny pořádá VÚPS ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze a průmyslovými partnery každý lichý rok.
Tato akce je příležitostí nejen pro sdělení aktuálních poznatků z naší vědecko-výzkumné základny, ale rovněž možností představit novinky z oblasti technické a technologické. I proto účast na této konferenci převyšuje 200 osob, včetně vedoucích pracovníků z českých i některých zahraničních pivovarů a sladoven.
 
Více informací na http://www.pivovarskedny.cz/
 

Pivovarsko-sladařský seminář

Každý sudý rok  pak pořádá Plzeňský Prazdroj, a.s. konferenci s názvem Pivovarsko-sladařský seminář, kde se VÚPS podílí na tvorbě odborného programu.
Tradice prvního semináře zasahuje do roku 1958 a jeho zakladatelé si vytkli jako hlavní cíl, vedle odborného programu, zejména společenské setkávání sládků a celé pivovarské veřejnosti.
 

 

Integrovaný seminář „ŽELIV“ pro aktuální otázky legislativy a technologií v pivovarství a sladařství

Tento seminář k vývoji legislativy  pořádá VÚPS ve spolupráci s partnery z oboru s četností 1 x ročně (květen), v závislosti na rozsahu a významnosti aktualizace komunitárních předpisů.  
Na  semináři je komentován vývoj legislativy, připravované úpravy, jsou prezentovány technické novinky.    

Více informací na http://legislativa.beerresearch.cz/

 

Technologie a hodnocení výrobků nápojového průmyslu

Konferenci pořádají Česká společnost chemická - odborná skupina Kvasná chemie a biotechnologie, ČSCH pobočka Plzeň, Ústav biotechnologie, VŠCHT Praha, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. a Plzeňský Prazdroj, a.s.
 

 

Heritage of traditional beverages quality

Mezinárodní seminář V4, pořádáno VÚPS Praha.

Více informací zde.

 

Vybrané příspěvky z konferencí a seminářů jsou obvykle publikovány v časopise Kvasný Průmysl.

vedoucí programů vzdělávání a inovací

Ing. Jaromír Fiala, Ph.D.
tel:       +420 224 900 126
mobil: +420 725 969 808